Pohybové hry

Pohybově - herně - gymnasticko - sportovní kroužek

Od 4 let

Náplní kroužku jsou zejména sportovní hry, gymnastické prvky, celková pohybová obratnost, využití sportovního náčiní (obruče, lavička, žíněnka, chůdy, padák, míče, míčky…), a to po předchozím rozcvičení, protažení a prohřátí organizmu a s uvolněním na závěr.

· vyučuje paní učitelka Majka Marcínová ze třídy Pramínek,

· výuka bude probíhat 1x v týdnu, úterky od 14.30 - 45,

· kroužek se otevírá pro minimálně 6 dětí,

· běžné naplnění jedné skupinky je do 15 dětí,

· vhodné zvláště pro méně adaptabilní a pohybově nezralé děti, které tím získají větší jistotu, upevní dovednosti a návyky, pravidla při skupinových hrách, sportovních a míčových aktivitách,

· v období, kdy je venku vhodné počasí, lze využít umělé sportoviště na školní zahradě, apod.

· cenu jedné lekce trvající 45 minut sdělí vyučující (platí se formou pololetní zálohy, v případě potvrzené a dlouhodobé nemoci jsou peníze převedeny na další pololetí a nepropadnou, případně je snížena úměrně druhá záloha, nebo v neposlední řadě přeplatek vrácen!), finance běží plně v kompetenci a hospodaření lektora kroužku,

· výuka probíhá po celý školní rok, mimo prázdninová období, začneme od cca poloviny září,

· součástí přihlášky do kroužku je souhlasné vyjádření rodičů s předáním dítěte do péče lektorky a s její zodpovědností za svěřené dítě v průběhu konání kroužku,

· děti neopouští budovu MŠ, je potřeba vhodné oblečení,

· dítě je předáno lektorce personálem školky a je od ní opět převzato zpět, rodič se tohoto předávání nemusí osobně účastnit, může však v případě potřeby dítě přivést, a pak zase odvést,

· veškeré dotazy u paní učitelky Majky v MŠ.

ZKOUSKA